Głównej zawartości

Skład Komisji:

 1. Depa Hanna
 2. Domżoł Justyna
 3. Kalarus-Nowak Gabriela
 4. Majewski Marcin
 5. Oparski Tomasz
 6. Paśnicka Jolanta
 7. Pietrek Ireneusz
 8. Rasek Leszek
 9. Smusz Edward
 10. Szwed Artura
 11. Szymura Krzysztof
 12. Świenty-Leśniak Anna
 13. Żyła Kazimierz

 

Od września 2017 r. dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00:
ul. Wolności 2a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32/431 59 75

Podejmuje czynności wobec osób nadużywających alkoholu:
- przyjmowanie zgłoszeń,
- prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych,
- wnioskowanie o zobowiązanie do leczenie odwykowego.

Udziela informacji w sprawach problemów alkoholowych:
- prowadzenie rozmów profilaktycznych.