Głównej zawartości

Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt "Śląska Akademia Seniora".

Celem projektu jest aktywizacja osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania szkoleniowe oraz animacyjne.

W projekcie zaplanowano różne działania z seniorami, takie jak:

  • szkolenia kompetencji cyfrowych

1. poziom podstawowy - dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów, realizowane w dwóch wersjach:

A/ szkolenie standardowe - 60 godzin zajęć dla osób, które posiadają minimalne doświadczenie w obsłudze komputera i internetu;

B/ szkolenie rozszerzone - 90 godzin zajęć dla osób, które nie posiadają doświadczenia w komunikacji on-line i w pracy z komputerem oraz z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymaga dłuższego wsparcia.

2. poziom zaawansowany - 30 godzin dodatkowych szkoleń tematycznych dla osób, które będą chciały pogłębić podstawowe kompetencje cyfrowe (np. z zakresu fotografii cyfrowej, blogosfery, finansów on-line itp.).

  • projekty animacyjne - grupowe działania aktywizujące seniorów w społeczności lokalnej z wykorzystaniem funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i narzędzi IT (np. tworzenie grup dyskusyjnych i hobbistycznych on-line, klubów książki, miłośników filmu, sztuki, fotografii czy też turystyki, kultury i historii lokalnej, tworzenie stron/blogów przez pasjonatów itp.).

Każdy z uczestników otrzyma kilkumiesięczne wsparcie w projekcie. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych i tabletów. Senior, który będzie obecny na zajęciach po zakończeniu szkolenia otrzyma tablet na własność. Sprzęt teleinformatyczny zakupiony na potrzeby realizacji projektu zostanie przekazany najbardziej aktywnym gminom.

Dodatkowe informacje:
Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
Tel. (32) 43 11 081; 502 739 233 - w godzinach pracy Ośrodka

Rekrutacja do 28.03.2018r.