Głównej zawartości

Zgodnie z wymogiem z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach informuje się, że:

 

w 2015 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nie wpłynęła żadna petycja, która powinna być rozpatrzona w trybie wyżej cytowanej ustawy.


w 2016 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nie wpłynęła żadna petycja, która powinna być rozpatrzona w trybie wyżej cytowanej ustawy.


w 2017 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nie wpłynęła żadna petycja, która powinna być rozpatrzona w trybie wyżej cytowanej ustawy.