Głównej zawartości

Od 01.01.2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wolności 2a, II piętro, pok. nr 3.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a przedsiębiorstwem energetycznym.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 01.05.2017r. do 30.04.2018r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii wynosi:

  • 11,35 zł/miesiąc - dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną,
  • 15,77 zł/miesiąc - dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób,
  • 18,92 zł/miesiąc - dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób.