Głównej zawartości

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach
informuje, że

w dniu 9 marca 2015 roku
w godz. od 10.00 do 17.00


w siedzibie Ośrodka będzie dyżurować pracownik Urzędu Skarbowego w Rybniku.

W trakcie dyżuru będzie można uzyskać informację dotyczącą rozliczenia podatku dochodowego za 2014 rok (zasad korzystania z ulg i zwolnień), jak również będzie można złożyć zeznanie podatkowe w formie elektronicznej.

Dla wszystkich chcących złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną informujemy o następujących danych, które należy przygotować przed składaniem zeznania:

  • PESEL
  • NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika)
  • imię i nazwisko
  • datę urodzenia
  • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2013 rok

Powyższe dane zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

ZAPRASZAMY
9 MARCA 2015 ROKU
w godzinach 10.00 - 17.00