Głównej zawartości

Stowarzyszenie "DOGMA" z siedzibą w Katowicach jest organizacją pozarządową, która w 2019 roku prowadzi 2 Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego na terenie powiatu rybnickiego - przy ul. 3 Maja 18 w Rybniku oraz przy ul. Przedszkolnej 1 w Czerwionce-Leszczynach (dzielnica Leszczyny).

Z darmowej porady prawnej i obywatelskiej może skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie takie składane jest osobie świadczącej nieodpłatne poradnictwo. Na poradę obowiązują zapisy, których można dokonać pod numerem telefonu: 32 416 13 46.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można znaleźć w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne pośrednictwo obywatelskie i edukacja prawna - informacje ogólne.