Głównej zawartości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu konkursowego pn. "Aktywna integracja w powiecie rybnickim".

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/zakupy/197559_zapytanie-ofertowe.html