Głównej zawartości

Umożliwienie nieodpłatnej pomocy prawnej każdemu, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy oraz wprowadzenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - to główne zmiany w systemie takiej pomocy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne pośrednictwo obywatelskie i edukacja prawna w następujących artykułach:

Informacje ogólne

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej