Głównej zawartości

Środa, Nasze cotygodniowe spotkanie, ale tym razem pełne aktywności. Udało Nam się pozyskać środki na realizacje projektu ,,Scena dla emeryta”, którego finał odbędzie się 11 stycznia 2019 r. w Centrum Kulturalno Edukacyjnym - już serdecznie zapraszamy na to wydarzenie!

W związku z powyższym zabraliśmy się do pracy, w której wykorzystaliśmy Business Model Canvas, który ułatwił nam podział ról i obowiązków podczas realizacji projektu. Szablon modelu biznesowego według koncepcji Osterwaldera uzupełnia się odpowiadając na pytania pomocnicze, utworzone dla każdego z dziewięciu segmentów. Odpowiedź na każde z nich pozwala w najbardziej precyzyjny sposób ustalić co, dla kogo i w jaki sposób będzie zrealizowane, jakie zyski i koszty będzie się w związku z tym ponosić. Ułatwienie podczas tworzenia BMC stanowią przyklejane karteczki, na których wypisuje się hasła, a następnie umieszcza w odpowiednich częściach szablonu. W warsztaty zaangażowały się wszystkie seniorki i bardzo szybko udało się podzielić wszystkie zadania i role dla poszczególnych osób.

Powyższy model jeszcze niejednokrotnie wykorzystamy w realizacji naszych działań.

Szkolenie -...
Szkolenie - seniorzy 2018 Szkolenie - seniorzy 2018
Szkolenie -...
Szkolenie - seniorzy 2018 Szkolenie - seniorzy 2018
Szkolenie -...
Szkolenie - seniorzy 2018 Szkolenie - seniorzy 2018
Szkolenie -...
Szkolenie - seniorzy 2018 Szkolenie - seniorzy 2018
Szkolenie -...
Szkolenie - seniorzy 2018 Szkolenie - seniorzy 2018
Szkolenie -...
Szkolenie - seniorzy 2018 Szkolenie - seniorzy 2018
Szkolenie -...
Szkolenie - seniorzy 2018 Szkolenie - seniorzy 2018
Szkolenie -...
Szkolenie - seniorzy 2018 Szkolenie - seniorzy 2018