Głównej zawartości

300 złotych - tyle wynosi świadczenie "Dobry Start" dla każdego uczącego się dziecka.

Rząd przyjął program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na osiągane dochody.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci z niepełnosprawnościami uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od osiąganego dochodu.

Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu "Rodzina 500+" - będzie można składać:

  • od 1 lipca 2018 roku - online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia 2018 roku - drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (wrzesień, październik, listopad) - rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydawania i doręczenia decyzji administracyjnej - będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" jak również wnioski o świadczenie 500+, wnioski o świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego począwszy od 1 sierpnia 2018 roku w Czerwionce-Leszczynach będą przyjmowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36D w następujących godzinach:

7.30 - 16.30 Poniedziałek

7.30 - 15.00 Wtorek, Środa, Czwartek

7.30 - 13.30 Piątek

W razie pytań służymy pomocą pod nr tel. 32 43 18 100 - Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.