Głównej zawartości

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach informuje, iż do 10 maja 2019 r. (do godz. 14.00) trwa nabór na stanowisko Referent w Dziale Organizacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania kandydata oraz inne informacje dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-na-stanowisko-referent-w-dziale-organizacyjnym.html

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uprzejmie zawiadamia o nieodpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców oraz pracowników sprzedających alkohol na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Kulturalno Edukacyjnym - sala konferencyjna, przy ulicy 3 Maja 36D w dzielnicy Czerwionka, w dniu 13.05.2019 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez specjalistów z firmy Progres-Instytut Rozwoju i Edukacji i obejmować będzie m. in.:

 1. interpretacje oraz omówienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących sprzedaży alkoholu,
 2. omówienie konsekwencji w przypadku nieprzestrzegania prawa,
 3. zapoznanie z elementami i technikami skutecznej asertywnej odmowy.

Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 08.05.2019 r. telefonicznie pod numerem 32 43 11 081 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 09.04.2019 r. nabór na partnera projektu na wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (numer konkursu – RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19) informuję, iż

powołana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Komisja ds. wyboru partnera na wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku”, po dokonaniu oceny złożonej oferty, wybrała na partnera następujący podmiot:

Fundacja Imago z siedzibą we Wrocławiu.

Trwa nabór do wojewódzkiego konkursu na najciekawszą pracę pt.: "I ♥ Family" organizowanego przez Wojewodę Śląskiego poprzez Radę ds. Rodziny przy Wojewodzie Śląskim.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z województwa śląskiego. Przedmiotem ww. konkursu jest stworzenie pracy KONKURSOWEJ opowiadającej o rodzinie w jednej z trzech form: film, praca plastyczna lub praca pisemna. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Językiem konkursu jest język polski.

Cele i założenia konkursu:

 1. Propagowanie właściwych wzorców relacji społecznych i rodzinnych mieszkańców województwa śląskiego.
 2. Zwiększenie świadomości i ekspresji kulturalnej.
 3. Wspieranie procesu budowania więzi rodzinnych.

Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatora w terminie do 17 maja 2019 r. wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Regulamin wojewódzkiego konkursu na najciekawszą pracę pt.: "I ♥ Family" zawierający m. in. szczegółowe wytyczne dotyczące składanych prac konkursowych oraz sposób ich dostarczenia organizatorowi, wymagane załączniki do zgłoszenia - dostępne są pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/i-family-czekamy-na-prace-konkursowe-do-17-maja

Kontakt z organizatorami Konkursu:

 1. Telefonicznie: 32/2077263
 2. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Osoba do kontaktu: Maria Nowak

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że gmina zamierza przystąpić do rządowego Programu „Mieszkanie +”. W związku z tym zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w 25 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach.

Podczas spotkania zostaną przybliżone zasady uczestnictwa w programie (warunki, zasady, lokalizacja). W spotkaniu będzie uczestniczył przedstawiciel Polskiego Funduszu Rozwoju, spółki odpowiedzialnej za realizację programu. W czasie spotkania będzie możliwość wypełnienia ankiet niezbędnych do realizacji programu, a po jego zakończeniu na indywidualne rozmowy.

Ankieta jest do pobrania online lub w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. 3 Maja 36b), w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (ul. Ligonia 5c) oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy i Miasta.

Ankiety w wersji papierowej należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy ul. Ligonia 5c lub w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy i Miasta.

WAŻNE !!!!

Termin składania ankiet upływa z dniem 31.05.2019 r.

 

Do pobrania:

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach ogłasza nabór na Partnera projektu na wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert upływa dnia 2 maja 2019 r. o godz. 10:00. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, z dopiskiem „Oferta partnerstwa – nabór RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19". Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod telefonem 32 43 12 039 lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Stowarzyszenie "DOGMA" z siedzibą w Katowicach jest organizacją pozarządową, która w 2019 roku prowadzi 2 Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego na terenie powiatu rybnickiego - przy ul. 3 Maja 18 w Rybniku oraz przy ul. Przedszkolnej 1 w Czerwionce-Leszczynach (dzielnica Leszczyny).

Z darmowej porady prawnej i obywatelskiej może skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie takie składane jest osobie świadczącej nieodpłatne poradnictwo. Na poradę obowiązują zapisy, których można dokonać pod numerem telefonu: 32 416 13 46.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można znaleźć w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne pośrednictwo obywatelskie i edukacja prawna - informacje ogólne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych - poczęstunku na zajęcia w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie rybnickim" realizowanego dla Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/zakupy/207055_zapytanie-ofertowe.html

Wczoraj w Domu Kultury w Chwałowicach odbyła się 3. edycja Rybnickich Spotkań Teatralnych Seniorów, w których uczestniczyła także, reprezentująca Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, grupa Seniorów z Zameczku.

Na scenie Domu Kultury w Chwałowicach wystąpiło siedem grup Seniorów, którzy zaprezentowali niezwykle różnorodny repertuar:

 • Seniorzy z Zameczku: sztuka „Tuwim na wesoło”,
 • Teatr „Młodzi Duchem” UTW z Wodzisławia Śląskiego: sztuka „Księżniczka na ziarnku grochu”,
 • Grupa Teatralna „Pod kapeluszem” UTW z Pszczyny: sztuka „SPA czyli Sprzedaż Permanentnych Atrakcji”,
 • Teatr wielopokoleniowy „Samo życie” UTW z Rudy Śląskiej: sztuka „Wigilia w drodze”,
 • Grupa Teatralna przy UTW w UŚ z Jastrzębia Zdroju: sztuka „Dziewczynka z zapałkami”,
 • Amatorski Teatr Osób Dorosłych „Apteczka” przy klubie „Rebus” z Żor: sztuka „Medal dla idealnego”,
 • „Teatrzyk na pięterku 60+ UTW z Rybnika: sztuka „Ze szczupakiem w herbie”.

Spektakl „Tuwim na wesoło”, który wystawiłyśmy, znacznie różni się od sztuk granych przez nas dotychczas. Dzięki niemu poznałyśmy twórczość Tuwima i bardzo ją polubiłyśmy” - przekonywały seniorki, które na scenie wystąpiły w specjalnie przygotowanych na tę okazję strojach.