Głównej zawartości

Ministerstwo Finansów zobowiązało się do zwrotu – w ciągu 30 dni od dnia złożenia zeznania - nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającej z rocznego zeznania podatkowego. Szybszy zwrot przysługuje dla rodzin wielodzietnych posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZEZNANIA PODATKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Uprawnienie przyznano na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863). Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

SKŁADANE ELEKTRONICZNIE DOKUMENTY POTWIERDZONE URZĘDOWYM POŚWIADCZENIEM ODBIORU (UPO), SZYBCIEJ TRAFIAJĄ DO WERYFIKACJI W URZĘDACH, TYM SAMYM PODATNICY MOGĄ RÓWNIEŻ ZNACZNIE SZYBCIEJ OTRZYMAĆ WYKAZANE W ZEZNANIACH NADPŁATY.

Do pobrania: