Głównej zawartości

Wczoraj w Domu Kultury w Chwałowicach odbyła się 3. edycja Rybnickich Spotkań Teatralnych Seniorów, w których uczestniczyła także, reprezentująca Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, grupa Seniorów z Zameczku.

Na scenie Domu Kultury w Chwałowicach wystąpiło siedem grup Seniorów, którzy zaprezentowali niezwykle różnorodny repertuar:

 • Seniorzy z Zameczku: sztuka „Tuwim na wesoło”,
 • Teatr „Młodzi Duchem” UTW z Wodzisławia Śląskiego: sztuka „Księżniczka na ziarnku grochu”,
 • Grupa Teatralna „Pod kapeluszem” UTW z Pszczyny: sztuka „SPA czyli Sprzedaż Permanentnych Atrakcji”,
 • Teatr wielopokoleniowy „Samo życie” UTW z Rudy Śląskiej: sztuka „Wigilia w drodze”,
 • Grupa Teatralna przy UTW w UŚ z Jastrzębia Zdroju: sztuka „Dziewczynka z zapałkami”,
 • Amatorski Teatr Osób Dorosłych „Apteczka” przy klubie „Rebus” z Żor: sztuka „Medal dla idealnego”,
 • „Teatrzyk na pięterku 60+ UTW z Rybnika: sztuka „Ze szczupakiem w herbie”.

Spektakl „Tuwim na wesoło”, który wystawiłyśmy, znacznie różni się od sztuk granych przez nas dotychczas. Dzięki niemu poznałyśmy twórczość Tuwima i bardzo ją polubiłyśmy” - przekonywały seniorki, które na scenie wystąpiły w specjalnie przygotowanych na tę okazję strojach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu konkursowego pn. "Aktywna integracja w powiecie rybnickim".

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/zakupy/200971_zapytanie-ofertowe.html

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na zastępstwo).

Wymagania kandydata oraz inne informacje dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/8306_ogloszenie-na-stanowisko-asystent-rodziny.html

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację:

1) usługi o charakterze edukacyjnym - szkolenia zawodowe dla uczestników projektu w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie rybnickim" realizowanego dla Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/uslugi/199287_zapytanie-ofertowe.html

2) usługi o charakterze zawodowym - szkolenia zawodowe dla uczestników projektu w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie rybnickim" realizowanego dla Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/uslugi/199267_zapytanie-ofertowe.html

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych - poczęstunku na zajęcia w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie rybnickim" realizowanego dla Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/zakupy/197569_zapytanie-ofertowe.html

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu konkursowego pn. "Aktywna integracja w powiecie rybnickim".

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/zakupy/197559_zapytanie-ofertowe.html

Informujemy, iż uległ zmianie numer faxu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Nowy numer to 32 72 31 217.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na zastępstwo).

Wymagania kandydata oraz inne informacje dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/8148_ogloszenie-na-stanowisko-asystent-rodziny.html

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum" realizuje Projekt pn. „GraduatON" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r., w tym I okres projektu realizowany jest od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., a II okres projektu realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 • są absolwentami szkoły wyższej lub uzyskały absolutorium (max. 24 miesiące od zakończenia nauki) lub są na ostatnim roku studiów wyższych (studia I, II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia,
 • nie biorą udziału w innym projekcie tego typu współfinansowanym przez PFRON.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych - poczęstunku na zajęcia w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie rybnickim" realizowanego dla Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/zakupy/ogloszenie-dostawa-artykulow-spozywczych-poczestunku-na-zajecia.html

Umożliwienie nieodpłatnej pomocy prawnej każdemu, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy oraz wprowadzenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - to główne zmiany w systemie takiej pomocy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne pośrednictwo obywatelskie i edukacja prawna w następujących artykułach:

Informacje ogólne

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej