Głównej zawartości

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Wobec stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że właściwy urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby, która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy www.pup-rybnik.pl w zakładce Aktualności.