Głównej zawartości

Rodzaj zasiłku

Terminy wypłat w 2020 roku

Zasiłki stałe

pomiędzy 10 a 20 każdego miesiąca

Zasiłki celowe
i okresowe

16 stycznia
18 lutego
19 marca
16 kwietnia
19 maja
18 czerwca
16 lipca
18 sierpnia
17 września
15 października
19 listopada
17 grudnia

W przypadku świadczeń przyznawanych warunkowo wypłata następuje po zgłoszeniu się do pracownika socjalnego i uruchomieniu wypłaty świadczeń.

 

FORMY WYPŁATY: 

  • KONTO BANKOWE - świadczenia są przekazywane na numer rachunku osobistego podanego przez świadczeniobiorcę
  • KASA – w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej
  • PRZEKAZ POCZTOWY

 

UWAGA !

Wypłata świadczeń pieniężnych nastąpi po otrzymaniu przez tutejszy Ośrodek zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji w sprawie przedmiotowego świadczenia.