Głównej zawartości

Poniżej przedstawiamy krótkie informacje na temat projektów realizowanych przy Punkcie Terenowym nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu socjalnego: "Kawa, Muzyka i Śpiew"

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, seniorów oraz osób samotnych. Podczas spotkania uczestnicy mogą spróbować swych sił w karaoke.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Terenowym nr 1 w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2a piętro II, tel. 32 7782901


ZAPRASZAMY!

Osoby po 45 roku życia na warsztaty komputerowe umożliwiające przyswojenie podstaw obsługi komputera. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu socjalnego: "45+ oswajamy komputer"

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Terenowym nr 1 w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2a piętro II, tel. 32 7782901

WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA NORDIC WALKING - spacer z kijkami Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu: "Idźmy razem" przez pracowników socjalnych, przy współpracy instruktora Nordic Walking

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Terenowym nr 1 w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2a piętro II, tel. 32 7782901

W dniu 13. 12. 2011 w ramach projektu socjalnego "Kawa , muzyka i śpiew", odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego nr 1, dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy.

W spotkaniu wzięły udział 23 osoby. Podczas spotkania uczestnicy mogli spróbować swych sił przy karaoke. Inicjatywa wspólnego śpiewania została pozytywnie odebrana przez uczestników więc powstały plany kontynuowania tego typu spotkań w przyszłości.

Osoby zainteresowane udziałem w tego typu spotkaniach mogą zasięgnąć bliższych informacji w Punkcie Terenowym Pracowników Socjalnych nr 1 przy ul. Wolności 2a, lub telefonicznie 32 /7782901

Projekt Socjalny Kawa, muzyka i śpiew

Autor i koordynator projektu: Hanna Depa.

Przy współpracy wychowawcy świetlicy Mariusza Michalskiego.