Głównej zawartości

to nowy projekt socjalny Punktu Terenowego Nr 1 Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach skierowany do wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcieliby w miłym gronie nie tylko spędzić czas na zbieraniu grzybów, ale i poznać atrakcyjne tereny leśne w sołectwie Szczejkowice.

Spotykamy się zatem w dniu 2 września 2011 r. przy Wiejskim Domu Kultury w Szczejkowicach o godzinie 7.30, skąd wyruszymy na grzybobranie.

Zapisy w terminie do 31.08.2011:

  • pracownicy socjalni Punkt Terenowy Nr 1 w Czerwionce, ul. Wolności 2a, II piętro, pokój nr 2, tel. 32/43 11 083, 32/77 829 01
  • Sołtys sołectwa Szczejkowice Ryszard Bluszcz, ul. Wiejska, tel. 32/431 79 90

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Od końca września do lutego Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach realizował projekt socjalny "Idziemy do pracy – stajemy się niezależni". Działania adresowane były do osób bezrobotnych i bezdomnych – mieszkańców schroniska św. Brata Alberta w Przegędzy.

"Ludzie, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania szybko tracą możliwość uczestniczenia w codziennych czynnościach – jak wykonywanie prac domowych, odwiedziny przyjaciół, czy tak ważne - chodzenie do pracy – wyjaśnia inicjatorka projektu Katarzyna Szwan, pracownik socjalny OPS w Czerwionce-Leszczynach. - W większości przypadków stan w jakim znaleźli się uczestnicy naszego projektu był konsekwencją braku zatrudnienia, które zapewniałoby możliwość samodzielnego funkcjonowania i posiadania własnego miejsca zamieszkania".

Przemiany gospodarcze, które mają miejsce również na terenie naszej gminy, generują wiele niekorzystnych zjawisk społecznych. Niewątpliwie należą do nich bezrobocie i jego następstwa. Zrozumienie złożonych uwarunkowań zachowania się człowieka w sytuacji utraty pracy może sprawić, że początkowa bezradność może się przekształcić w zachowania wskazujące na istnienie ukrytych, często nie znanych nawet samym zainteresowanym potencjałów i możliwości działania konstruktywnego.

W związku z tym pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach: Kinga Mysłek i Wioleta Stefan w okresie od czerwca do grudnia 2010r. realizowały autorski projekt socjalny, który oferował kompleksowy i zintegrowany program wsparcia dla osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W projekcie tym, z pozytywnym wynikiem, udział wzięło 20 osób. Realizatorzy projektu dostosowali do indywidualnych potrzeb uczestników projektu zastosowane formy wsparcia i instrumenty aktywnej integracji. Pracownicy socjalni i beneficjenci projektu jako narzędzie pracy socjalnej wykorzystali kontrakt socjalny.