Głównej zawartości

Projekt powstał z potrzeby działań profilaktycznych zmieniających zachowania wobec używek. Scenariusz projektu obejmuje cykl spotkań edukacyjnych, których tematem przewodnim jest uświadomienie psychicznych, fizycznych i społecznych skutków stosowania substancji uzależniających, głównie alkoholu.

Zajęcia poprowadzi pracownik socjalny oraz członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Metody pracy: werbalna, poglądowa, praktycznego działania.

Pierwszy cykl zajęć rozpocznie się w lipcu 2018 r. w Punkcie Terenowym nr 2 w dzielnicy Leszczyny.