Głównej zawartości

Projekt powstał w wyniku napotykanych w codziennej pracy trudności w zakresie pomocy i pracy na rzecz osób zaburzonych i chorych psychicznie. Dodatkowo temat choroby psychicznej jest tematem trudnym, wstydliwym, ludzie unikają rozmów w tej kwestii. Osoby zaburzone są niejednokrotnie pomijane, nie rozmawia się z nimi – unika wręcz.

„PAW – Pomoc, Aktywizacja i Wsparcie” zrodził się z myślą o poprawie jakości życia osób chorych psychicznie poprzez naukę prawidłowego wykonywania wszelkich obowiązków życiowych i społecznych. Projekt realizowany jest techniką zajęć warsztatowych przez pracowników socjalnych Punktu Terenowego Nr 2 w dzielnicy Leszczyny.