Głównej zawartości

W listopadzie br. rozpoczęła się realizacja nowego projektu socjalnego mającego na celu integrację i aktywizację rodzin, które otrzymały mieszkania socjalne. Ideą projektu, pod znaczącą nazwą "Już czas – poznajmy się" jest poznanie się mieszkańców, ale także skupienie ich wokół wspólnego działania. Działanie to ma dotyczyć zagospodarowania i upiększenia otoczenia budynku, do którego wprowadzili się kilka miesięcy temu. Realizowany jest przez pracowników tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pierwsze, organizacyjne spotkanie miało miejsce 23 listopada br. i zgromadziło przedstawicieli 4 z 7 rodzin zamieszkujących budynek. Mieszkańcy chętnie podjęli temat i rzeczowo przedstawili swoje pomysły, uwagi i oczekiwania zgodnie z przyświecającym projektowi hasłem: "Chcesz więcej? Weź sprawy w swoje ręce!" Swoje marzenia zobrazowali wykonując wspólnie techniką plastyczną wizję swojego domu i jego otoczenia, gdzie oczywiście dominowała zieleń i kwiaty.

Pozytywne nastawienie mieszkańców do projektu zaowocowało kolejnym spotkaniem, które miało miejsce 7 grudnia br. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełku. Poza mieszkańcami na spotkaniu byli obecni również zaproszeni goście: Sołtys Bełku – Jolanta Szejka, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Bełku – Krystyna Janiszewska, Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach – Marian Uherek oraz Administrator budynku – Robert Pawłowski. Nowych mieszkańców Bełku wprowadzono w historię i zwyczaje panujące na wsi, gdzie istnieje tradycja pomocy dobrosąsiedzkiej, określono potrzeby, wyznaczono również cele i zadania możliwe do zrealizowania w najbliższym czasie oraz priorytety działań na wiosnę.

Spotkanie upłynęło w sympatycznej atmosferze przy małym poczęstunku, a dzieci pod dobrą opieką, świetnie się bawiły rozwijając swoje zdolności plastyczne.

Działania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, które pobudzają aktywność społeczną, pozwalają mieszkańcom wziąć sprawy w swoje ręce, wykazać się pomysłowością i zaangażowaniem, podnoszą nie tylko samoocenę tych osób, ale przełamują stereotypy i powszechnie przyjęte opinie.