Drukuj

Od końca września do lutego Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach realizował projekt socjalny "Idziemy do pracy – stajemy się niezależni". Działania adresowane były do osób bezrobotnych i bezdomnych – mieszkańców schroniska św. Brata Alberta w Przegędzy.

"Ludzie, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania szybko tracą możliwość uczestniczenia w codziennych czynnościach – jak wykonywanie prac domowych, odwiedziny przyjaciół, czy tak ważne - chodzenie do pracy – wyjaśnia inicjatorka projektu Katarzyna Szwan, pracownik socjalny OPS w Czerwionce-Leszczynach. - W większości przypadków stan w jakim znaleźli się uczestnicy naszego projektu był konsekwencją braku zatrudnienia, które zapewniałoby możliwość samodzielnego funkcjonowania i posiadania własnego miejsca zamieszkania".

Jednym z profilaktycznych działań, które można podjąć w stosunku do osób bezdomnych i bezrobotnych jest więc ich aktywizacja zawodowa. Ma ona zapobiegać przystosowaniu się do warunków bezdomności określanego przez psychologów jako "syndrom bezdomności".

Projekt realizowany był na terenie schroniska św. Brata Alberta w Przegędzy, a swój udział w nim zadeklarowało dziesięciu mężczyzn. Jak podkreślają pracownicy OPS osobom mieszkającym w schronisku trudniej poruszać się na rynku pracy. Brak wsparcia ze strony bliskich i rodziny nie wpływa motywująco na aktywne poszukiwanie pracy. Celem projektu było więc stworzenie próby powrotu na rynek pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ponowne włączenie ich do życia w społeczności lokalnej.

"Oferowaliśmy wsparcie, pomoc, motywowaliśmy do zmiany swojej postawy oraz życiowych wartości" – dodaje K. Szwan. Staraliśmy się stworzyć warunki, które będą służyć pokonywaniu barier na drodze do usamodzielnienia się, wpłyną na podniesienie aktywności zawodowej uczestników, zapewnią im wiedzę i umiejętności na temat poruszania się na rynku pracy, sprawią, że mieszkańcy schroniska przełamią swoją bierność życiową".

W ramach projektu zorganizowano 10 warsztatów tematycznych poświęconych różnorodnym zagadnieniom związanym z aktywizacją zawodową m.in. gdzie i jak szukać pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowa kwalifikacyjna, samoocena zainteresowań zawodowych, jaki wybrać zawód, czy nadaje się na przedsiębiorcę, zakładamy firmę, praca z komputerem, internet niezbędnym narzędziem w poszukiwaniu pracy.

Projekt przeprowadzono we współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy w Leszczynach. Pracownik punku Robert Gasz na bieżąco zapoznawał uczestników projektu z aktualnymi ofertami pracy. Na terenie placówki PPP odbyły się także warsztaty poświęcone umiejętności obsługi komputera i korzystania z internetu.

Jak podkreślali uczestnicy projektu zajęcia bardzo często przybierały formę grup wsparcia – dyskusji, rozmów, wymiany doświadczeń. Uczestnik kursu – Marian Matkowski jest technikiem energetycznym. Niestety jego uprawnienia do wykonywania zawodu już wygasły. Deklaruje, że będzie się starał o pracę jako kierowca. "Mam prawo jazdy w kategorii B i C. Liczę, że wszystko się powiedzie i moje życie będzie mogło się zmienić na lepsze – mówi. Zorganizowanie takiego kursu jest bardzo ważne. Cieszę się, że ktoś o nas pamięta i chce nam pomóc. Dzięki warsztatom zdobyliśmy cenną wiedzę, wiemy jak postępować. Ale ważne jest także to, że wszyscy mamy nadzieję na lepsze jutro, a to najbardziej mobilizuje do działania – dodał M. Matkowski.

Każdy uczestnik projektu na zakończenie otrzymał certyfikat oraz profesjonalnie przygotowane własne dokumenty aplikacyjne – życiorys i list motywacyjny.