Głównej zawartości

Projekt socjalny "Jedzmy zdrowo"

Ośrodek Pomocy Społecznej
Czerwionka-Leszczyny

Punkt Terenowy nr 1

autor projektu: mgr Anna Matuszewska-Dorociak, mgr Hanna Depa
Koordynator projektu: mgr Kinga Mysłek