Głównej zawartości

HARMONOGRAM - KLUB SENIORA

WRZESIEŃ 2020

SIERPIEŃ 2020

LIPIEC 2020 - AKTUALIZACJA

LIPIEC 2020

CZERWIEC 2020

MAJ 2020

 

 

KWIECIEŃ 2020

 

MARZEC 2020

LUTY 2020

 STYCZEŃ 2020

Projekt konkursowy pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałanie 9.2.2 „Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT”