Drukuj
Kategoria: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Postawy, opinie, kompetencje członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a ich postrzeganie barier w lokalnym systemie przeciwdziałania problemom alkoholowym. Raport z badania, PARPA 2015