Głównej zawartości

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zorganizowane w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego uruchomiono w poniższych lokalizacjach:

1) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku
(ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik), pokój nr 322 (II piętro)
w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 12.00, w każdym z tych dni.
Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci;

2) w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach (nieodpłatna pomoc prawna)
(ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny)
w dniach poniedziałek w godz. 8.00 - 12.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 12.00 - 16.00, piątek w godz. 13.00 – 17.00.

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA", z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 48 lok. 2, 40-074 Katowice.

3) w Zasadniczej Szkole Zawodowej Izby Rzemieślniczej (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie)
(ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik) pokój nr 8 (parter)
w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, w każdym z tych dni.
Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA", z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 48 lok. 2, 40-074 Katowice.