Głównej zawartości

W dniu 1 czerwca 2021 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski wraz z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Celiną Cymorek oraz pracownikiem socjalnym złożyli wizytę Jubilatce, która obchodziła 95 rocznicę urodzin.

Pani Helena urodziła się 26 stycznia 1926 r. w Proszowicach pod Krakowem. Od 53 lat jest mieszkanką Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Pracowała ponad 30 lat na kopalni – najpierw przy obsłudze przenośników, a później na lampowni.

Obecnie mieszka z synem. Pani Helena doczekała się 15 wnuków, 12 prawnuków i 9 praprawnuków.

Burmistrz w imieniu własnym, władz samorządowych i mieszkańców Gminy złożył Pani Helenie gratulacje oraz życzył wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie ducha. Jubilatka otrzymała także bukiet kwiatów i drobny upominek.

Spotkanie odbyło się w miłej, rodzinnej atmosferze. Cała rodzina darzy Jubilatkę miłością i szacunkiem oraz otacza serdeczną opieką.