Głównej zawartości

Jubilatka, Anna Ogierman, siedzi na krześle w pokoju. Po prawej stronie stół z krzesłami, a po lewej szafa. Za jubilatką stoi Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.W dniu 22 września 2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski wraz z Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandrą Chudzik oraz pracownikiem socjalnym, złożyli wizytę Jubilatce, która w dniu 29 maja 2020 r. ukończyła 90 lat.

Pani Anna urodziła się 29 maja 1930 r. w Dębieńsku. Pracowała jako krawcowa. Prowadziła również Koło Gospodyń Wiejskich w Dębieńsku. Jubilatka doczekała się 5 wnuków oraz 5 prawnucząt.

Burmistrz złożył Pani Annie w imieniu własnym, władz samorządowych i mieszkańców Gminy gratulacje oraz życzył wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie ducha. Jubilatka otrzymała także bukiet kwiatów i drobny upominek.

Spotkanie odbyło się w miłej, rodzinnej atmosferze. Cała rodzina darzy Jubilatkę miłością i szacunkiem oraz otacza serdeczną opieką.

Jubilatka, Anna Ogierman, siedzi na krześle. Za nią stoi Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Pełnomocnik do spraw Społecznych Aleksandra Chudzik oraz najbliższa rodzina.