Głównej zawartości

W dniu 24 września 2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski wraz z Pełnomocnik ds. Społecznych Aleksandrą Chudzik oraz pracownikiem socjalnym, złożyli wizytę Jubilatce, która w dniu 28 maja 2020 r. ukończyła 95 lat.

Pani Ewa urodziła się 28 maja 1925 r. Od 10 lat jest wdową. Ze szczęśliwego związku z mężem Marcinem ma troje dzieci: dwóch synów oraz córkę. Jubilatka doczekała się 11 wnuków oraz 9 prawnucząt. Pani Ewa jest osobą bardzo pogodną i pracowitą. Nadal wykonuje przeróbki krawieckie, lubi rozwiązywać krzyżówki oraz dużo czyta.

Burmistrz złożył Pani Ewie w imieniu własnym, władz samorządowych i mieszkańców Gminy gratulacje oraz życzył wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie ducha. Jubilatka otrzymała także bukiet kwiatów i drobny upominek.

Spotkanie odbyło się w miłej, rodzinnej atmosferze. Cała rodzina darzy Jubilatkę miłością i szacunkiem oraz otacza serdeczną opieką.