Głównej zawartości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

od września do grudnia 2016 r.

prowadził spotkania w ramach grupy wsparcia dla kobiet
doświadczających przemocy w rodzinie
i borykających się z problemem współuzależnienia

"SPÓJRZ NA SIEBIE INACZEJ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania odbywały się w każdy wtorek
od godz. 15.30

w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach
przy ul. Wolności 2A (I piętro)

 

Telefon do kontaktu: (32) 72 31 678