Głównej zawartości

„Zerwane Okowy” Grupa Wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej i borykających się z problemem współuzależnienia - projekt realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014