Głównej zawartości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach stworzył projekt "Złota jesień" adresowany do osób powyżej pięćdziesiątego roku życia.

"Starość niesie ze sobą straty w wielu sferach życia - najczęściej jest to utrata zdrowia, siły i sprawności, utrata bliskich, utrata pracy czy pozycji społecznej. Wszystkie te straty składają się na pojawiający się lek, niepokój, poczucie braku zrozumienia, aprobaty, osamotnienia. Wskazuje to na istniejącą marginalizację osób starszych, eliminowanie ich z aktywnego życia - wyjaśnia Izabela Malik koordynatorka projektu, kierownik punktu terenowego OPS w Leszczynach. Starość jest okresem trudnym. Na to jak jest przeżywana ma wpływ wiele czynników. Zasadnicze znaczenie ma motywowanie osób starszych do aktywności - tak fizycznej, jak i intelektualnej. Bardzo istotne jest zatem wyjście naprzeciw osobom starszym. Dość smutna sytuacja większości osób starszych zmotywowała mnie do podjęcia konkretnych działań i opracowania projektu "Złota jesień" - mówi I.Malik.

W dniu 19.11.2010 w Punkcie Terenowym nr 1 w Czerwionce-Leszczynach odbyło się spotkanie dla osób starszych i schorowanych pt: "Jesienne popołudnie seniora".

Spotkanie miało na celu podjęcie próby integracji społecznej osób 60+. Na spotkanie zaproszeni byli doświadczeni wiekiem mieszkańcy naszej gminy oraz władze naszego miasta :Pan Burmistrz Wiesław Janiszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Profaska. Ideą spotkania było rozpoczęcie dobrej praktyki tutejszego Ośrodka w inicjowaniu działań zmierzających do poprawy jakości życia osób samotnych, schorowanych narażonych na wykluczenie z "pędzącego społeczeństwa młodych". Podczas spotkania stworzyła się bardzo miła , biesiadna atmosfera dzięki występom wychowanków Świetlicy Środowiskowej, którzy zabawiali wszystkie osoby ciekawym programem artystycznym.

W dniu 29.09.2010 r. odbyła się kolejna impreza kulturalna zorganizowana przez Punkt Terenowy nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Impreza pod hasłem "Wesoły autobus" skierowana była dla osób starszych głównie z dzielnicy Leszczyny, ale uczestniczyli w niej także mieszkańcy Stanowic, mieszkanki Książenic oraz mieszkańcy schroniska im.Św.Brata Alberta w Przegędzy.