Głównej zawartości

Projekt miał na celu podtrzymywanie relacji osób starszych z terenu dzielnicy Leszczyny zawiązanych podczas wspólnych działań grupy nieformalnej na przestrzeni już ponad 10 lat, którzy przed pandemią COVID-19 spotykali się regularnie, a także brali udział w licznych, skierowanych dla nich projektach socjalnych.

Działanie jest następstwem ogłoszonego od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce. Wymusza on na wszystkich mieszkańcach kraju – szczególnie grupie osób 60+ - zachowywanie szczególnych środków ostrożności w życiu codziennym. Na ulicach mieszkańcy stosować mają dystans społeczny, nosić maseczki ochronne oraz zmuszeni są do odkażania rąk celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. Seniorzy na własnej skórze odczuli skutki pandemii – głównie zostali pozbawieni możliwości regularnych, cotygodniowych spotkań. Z uwagi na ograniczone kontakty pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej nie mogli podejmować kontaktu z grupą osobiście. Stąd pomysł na założenie „grupy” poprzez aplikację WhatsApp. To właśnie na tej grupie pn. „Seniorzy z Zameczku“ poruszyli oni kwestię wspólnego wyjazdu.

W wyjeździe uczestniczyli nie wszyscy członkowie grupy – a jedynie 15 osób. Dojazd do Wisły dla chętnych odbył się z zachowaniem środków ostrożności. W autokarze zajęte były co drugie miejsca oraz wszyscy mieli na sobie maseczki ochronne. Sam kulig był na świeżym powietrzu na kilku wozach zaprzęgniętych w konie. Po przejażdżce odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek – także na dworze.

"Seniorzy z Zameczku" kolejny raz pokazali, że można, pomimo obostrzeń, bezpiecznie spędzić razem czas.

Kulig w Wiś...
Kulig w Wiśle 2021 Kulig w Wiśle 2021
Kulig w Wiś...
Kulig w Wiśle 2021 Kulig w Wiśle 2021