Głównej zawartości

Projekt socjalny pod nazwą "Działania aktywizacyjne Seniorów w dobie COVID-19" ma na celu podtrzymywanie więzi i relacji zawiązanych podczas wspólnych działań grupy nieformalnej „Seniorzy z Zameczku“ poprzez ich aktywizację.

Działanie jest następstwem ogłoszonego od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce. Wymusza on na wszystkich mieszkańcach kraju – szczególnie grupie osób 60+ - zachowywanie szczególnych środków ostrożności w życiu codziennym. Na ulicach mieszkańcy stosować mają dystans społeczny, nosić maseczki ochronne oraz zmuszeni są do odkażania rąk celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie te wprowadzone obostrzenia mają swoje konsekwencje w sferze prywatnej, jak i służbowej.

"Seniorzy z Zameczku" dotąd korzystali z uprzejmości Spółdzielni Mieszkaniowej „Karlik“ i mogli spotykać się regularnie co tydzień w pomieszczeniu w dzielnicy Leszczyny. Grupa Seniorów dzięki tym spotkaniom była w ciągłym kontakcie, zawiązywały się nowe pomysły na działania oraz podtrzymywane były relacje w grupie. Seniorzy na własnej skórze odczuli skutki pandemii. Przygotowywali się do występów na kolejnym Rybnickim Spotkaniu Teatralnym Seniorów z własną sztuką – niestety przegląd został odwołany. "Seniorzy z Zameczku" zostali także pozbawieni możliwości regularnych spotkań.

Z uwagi na ograniczone kontakty pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nie mogli podejmować kontaktu z grupą osobiście. Stąd pomysł na założenie grupy poprzez aplikację WhatsApp. Na grupie pod nazwą „Seniorzy z Zameczku“ poruszane będą kwestie bieżące, wymiana poglądów czy także przyziemne sprawy, jak plotki. Komunikator pozwoli na podtrzymywanie kontaktów w grupie do czasu ustania sytuacji pandemii w kraju.