Głównej zawartości

Grupa leszczyńskich seniorów działająca przy Punkcie Terenowym nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach została zaproszona do Wojnicza i Tarnowa w woj. małopolskim. Celem wizyty była wymiana dobrych praktyk i zaprezentowanie osiągnięć leszczyńskiej grupy 50+.

Podczas trzydniowej wizyty, „Seniorzy z Zameczku”, działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, zaprezentowali m. in. swój popisowy repertuar - „Kopciuszka po śląsku” oraz „Koncert Życzeń”.

Występy zostały niezwykle gorąco przyjęte przez publiczność. Dowodem uznania były podziękowania złożone seniorom oraz przedstawicielom OPS-u przez Dorotę Krakowską - zastępcę prezydenta Miasta Tarnowa.

"Seniorzy z Zameczku” uczestniczyli także w obchodach Gminnego Dnia Dziecka w Wojniczu. Śląski Kopciuszek także na twarzach dzieci wywołał uśmiechy.

Delegacja z Czerwionki-Leszczyn została bardzo gorąco przyjęta w każdym z odwiedzonych miejsc. Mieszkańcy Małopolski byli bardzo gościnni i serdeczni. Nasze występy kończyły się owacjami na stojąco. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie przedstawicielom gospodarzy. W Wojniczu i Tarnowie spędziliśmy niezapomniane chwile. Mamy nadzieję na dalszą współpracę” - deklarują seniorzy oraz pracownicy OPS w Czerwionce-Leszczynach. Cały wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie ze strony Burmistrza Wiesława Janiszewskiego, wiceburmistrza Andrzeja Raudnera oraz Celiny Cymorek - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy okazali wsparcie dla naszych działań” - podkreślają seniorzy.

Przypomnijmy, że Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat z ogromnymi sukcesami aktywizuje społeczność lokalną osób starszych i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Chcieliśmy zaktywizować seniorów, uświadomić im potencjał, jakim dysponują, pobudzać zaradność osób starszych, podnieść  ich samoocenę, zintegrować środowisko seniorów, ale ważna okazała się także integracja międzypokoleniowa” – wylicza Izabela Malik, kierownik Punktu Terenowego nr 2 OPS w Czerwionce-Leszczynach. - Grupa osób, która przyjęła nazwę - „Seniorzy z Zameczku” - już trzykrotnie powiększyła liczbę członków. Między osobami obcymi rozwinęły się nowe znajomości i przyjaźnie. Seniorzy są aktywni społecznie, uświadomili sobie drzemiący w nich potencjał oraz kompetencje, okazali swoją wrażliwość na drugiego człowieka, rozbudziła się w nich chęć realizowania zainteresowań. Nie brakuje nowych inicjatyw i chęci do działania. Współpraca z seniorami pozwoliła także zmienić wizerunek Ośrodka Pomocy Społecznej, który przestaje być kojarzony z rozdawnictwem pieniędzy, a coraz częściej jednak z różnorodnymi działaniami aktywizującymi lokalną społeczność” – wyjaśnia I. Malik.