Drukuj
Kategoria: Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
Odsłony: 5131

Od 01.01.2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wolności 2a, I piętro.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a przedsiębiorstwem energetycznym.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii wynosi: