Głównej zawartości

W dniu 29.10.2019 r. w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się Gminna Olimpiada Profilaktyczna. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego. Głównym celem olimpiady było promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów.

Wydarzenie skierowane było do uczniów klas piątych. Udział w nim wzięło sześć drużyn, które składały się z przedstawicieli Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Placówek Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach. Olimpiada składała się z kilku etapów: pytania otwarte, test wiedzy, stworzenie własnej ulotki profilaktycznej, odegranie scenki pt. „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie – uzależnienie nie wybiera. Ty możesz”, rozwiązanie krzyżówki oraz stworzenie planu pomocy bohaterce filmu profilaktycznego.

Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą i pomysłowością, a zadania przez nie wykonywane oceniało jury, w skład którego wchodzili:
- Beata Augustyn, z-ca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
- Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik prasowy UGiM,
- Hanna Depa, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- aspirant Przemysław Sowa.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 3, drugie - drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1, a miejsce trzecie zajęli przedstawiciele Placówki Wsparcia Dziennego z dzielnicy Leszczyny. Burmistrz wręczył zwycięskim drużynom puchary, medale oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, w tym gadżety promocyjne Gminy oraz dyplomy uczestnictwa.

Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom!

Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019
Olimpiada p...
Olimpiada profilaktyczna 2019 Olimpiada profilaktyczna 2019