Głównej zawartości

Aktualnie trwa nabór Uczestników i Uczestniczek do projektu "Nowa droga do zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo - aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych w wieku 30+ z województwa śląskiego" realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Nowa droga do zatrudnienia (...)" ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i skierowany jest do 60 osób (w tym 30 osób po 50 roku życia oraz 30 osób niepełnosprawnych po 30 roku życia), biernych zawodowo, zamieszkujących województwo śląskie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2019 r. do 31.09.2020 r.

W ramach projektu udzielane jest wsparcie w zakresie:
- identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia,
- zatrudnienia subsydiowanego,
- szkoleń zawodowych,
- pośrednictwa pracy,
- poradnictwa zawodowego.

Ponadto projekt zapewnia: stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu na szkolenia oraz do i z miejsca pracy.

Szczegóły na plakacie.