Głównej zawartości

Taką nazwę nosił projekt Stowarzyszenia Pomocy „Feniks” skierowany do dzieci i młodzieży, a także ich rodziców, z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zakładał on szeroko rozumianą edukację, niezbędną do prawidłowych, właściwych postaw i zachowań społecznych z dala od nałogów.

W okresie od czerwca do listopada 2018 r. przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia profilaktyczne dla rodziców, szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień dla rodziców, zorganizowano wyjazdy i spotkania integracyjne (rodzinne) – do Parku Wodnego, Kina, Kręgielni oraz Restauracji, przeprowadzono zajęcia sportowe „fitness dziecięcy”, rajdy piesze, a na końcu realizacji zadania odbyło się spotkanie podsumowujące, podczas którego wręczono dyplomy uczestnictwa.

Powyższe działania miały na celu:
- dostarczanie wiedzy na temat uzależnień oraz środków psychoaktywnych,
- kształtowanie umiejętności aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego z dala od nałogów,
- wspieranie rodziców w odnalezieniu się w roli rodzica w oparciu o profilaktykę prorodzinną,
- kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych,
- kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich,
- budzenie uczuć miłości, szacunku, akceptacji i zrozumienia,
- budowanie bliskiej więzi emocjonalnej w relacjach rodzinnych,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
- kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych.

Łącznie w zadaniu wzięło udział 36 dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz 10 rodziców.

Zadanie „Profilaktyka na legalu” było współfinansowane ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Profilaktyk...
Profilaktyka na legalu Profilaktyka na legalu
Profilaktyk...
Profilaktyka na legalu Profilaktyka na legalu
Profilaktyk...
Profilaktyka na legalu Profilaktyka na legalu
Profilaktyk...
Profilaktyka na legalu Profilaktyka na legalu
Profilaktyk...
Profilaktyka na legalu Profilaktyka na legalu
Profilaktyk...
Profilaktyka na legalu Profilaktyka na legalu
Profilaktyk...
Profilaktyka na legalu Profilaktyka na legalu
Profilaktyk...
Profilaktyka na legalu Profilaktyka na legalu
Profilaktyk...
Profilaktyka na legalu Profilaktyka na legalu
Profilaktyk...
Profilaktyka na legalu Profilaktyka na legalu
Profilaktyk...
Profilaktyka na legalu Profilaktyka na legalu
Profilaktyk...
Profilaktyka na legalu Profilaktyka na legalu