Głównej zawartości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę środków i artykułów czystości.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/zakupy/257214_zapytanie-ofertowe.html

Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych w ramach Centrum Usług Społecznych (ulica Młyńska 21a, dzielnica Czuchów). 

W pierwszą i ostatnią środę miesiąca odbywają się warsztaty komputerowe, zaś w każdy piątek zajęcia rękodzielnicze. Ponadto w pierwszy wtorek miesiąca organizowane są bezpłatne zajęcia fitness.

Szczegóły na plakatach (kliknij czytaj więcej)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach informuje, iż do 24 września 2019 r. (do godz. 15.30) trwa nabór na stanowisko Asystent rodziny (2 osoby) w pełnym wymiarze czasu pracy (1 osoba) oraz niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu (1 osoba) - umowa na zastępstwo.

Wymagania kandydatów oraz inne informacje dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/10569_ogloszenie-na-stanowisko-asystent-rodziny-2-osoby.html

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

1) "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet) z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny".

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/uslugi/255778_zapytanie-ofertowe.html

2) "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn) z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny".

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/uslugi/255974_zapytanie-ofertowe.html

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach informuje, iż do 16 września 2019 r. (do godz. 17.00) trwa nabór na stanowisko Asystent rodziny (2 osoby) w pełnym wymiarze czasu pracy (1 osoba) oraz niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu (1 osoba) - umowa na zastępstwo.

Wymagania kandydatów oraz inne informacje dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-na-stanowisko-asystent-rodziny-2-osoby.html

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odbędą się dyżury pracowników oddziału ZUS w Rybniku, w formie indywidualnych porad, dotyczące świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 Terminy dyżurów:

  • 30.09.2019 r. godz. od 10:00 do 12:00 – spotkanie informacyjne,
  • 14.10.2019 r. godz. od 10:00 do 12:00 – zbieranie wniosków, dodatkowe wyjaśnienia.

Miejsce dyżurów:

  • Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. 3 Maja 36D.

Podczas dyżurów z ekspertami ZUS można będzie poznać szczegółowe informacje na temat świadczenia 500+ dla osób niepełnosprawnych, a mianowicie:

  • jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie?
  • jak wypełnić wniosek o świadczenie uzupełniające?
  • jakie załączniki/dokumenty będą potrzebne?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Świadczenie wypłacać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji na stronie ZUS.

Zarządzeniem Nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2019 r. na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59, wprowadzono pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP).

 

STOPNIE ALARMOWE I STOPNIE ALARMOWE CRP

Na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnie alarmowe mogą być wprowadzane, zmieniane i odwoływane w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem terrorystycznym, przez Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który informował będzie o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/zakupy/250585_zapytanie-ofertowe.html

Zanik sygnału sieci telefonii komórkowej, występujące zakłócenia lub słaba jakość połączenia mogą być efektem nielegalnego stosowania wzmacniaczy sygnału GSM, zwanych także repeaterami.

Z przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 96) w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego wynika, że tylko przedsiębiorcy telekomunikacyjni posiadający ogólnopolską rezerwację częstotliwości mogą używać wzmacniaczy sygnału GSM.

Jeśli indywidualny użytkownik (osoba fizyczna lub firma) chciałby wzmocnić sygnał sieci komórkowej w miejscu korzystania z telefonu, to powinien zwrócić się do operatora swojej sieci o zainstalowanie takiego urządzenia. Prawidłowe działanie wzmacniaczy sygnału zależy bowiem nie tylko od ich parametrów technicznych, ale również od miejsca i sposobu ich zainstalowania, użytej anteny oraz konfiguracji z działającymi stacjami bazowymi telefonii komórkowej. Operator nie ma jednak obowiązku zainstalowania wzmacniacza i np. ze względów ekonomicznych lub technicznych może odmówić jego instalacji dla pojedynczych użytkowników. Prezes UKE nie może w żaden sposób nakazać operatorowi instalacji takich urządzeń”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę papieru ksero.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/zakupy/250263_zapytanie-ofertowe.html

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach informuje, iż pomoc w zakresie poradnictwo zawodowego i pośrednictwo pracy można uzyskać w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek

7.30 - 11.30

ul. Ogrodowa 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny
(Punkt Terenowy Nr 2)

Wtorek

7.30 - 11.30

ul. Wolności 2a,
44-230 Czerwionka-Leszczyny
(Klub Integracji Społecznej)

Czwartek

7.30 - 11.30

ul. Młyńska 21a,
44-230 Czerwionka-Leszczyny
(Centrum Usług Społecznych)