Głównej zawartości

Tauron Dystrybucja S.A. informuje o planowanych wyłączeniach prądu w rejonie ulic Kościuszki, Głowackiego oraz 3 Maja 19 i 36 w dniach 18 i 19 lutego 2020 r. (w godz. 8.00 - 15.00) - https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia

W tych dniach przyjmowanie i obsługa interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach odbywać się będzie w ograniczonym zakresie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przez 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem świąt, będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, w tym dowóz posiłków dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych pod wskazany przez Zamawiającego adres, z dostarczeniem do mieszkania  - w okresie od 7 dnia od dnia zawarcia umowy do dnia wydania wszystkich zakontraktowanych posiłków, o których mowa w pkt. III.2 ogłoszenia o zamówieniu, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23735

Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc w formie dostosowanej do potrzeb.

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Trwa nabór wniosków o stypendia. Wnioski na okres 2020/2021 są przyjmowane do dnia 5 marca 2020 r.

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie powiatu rybnickiego, zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik) w godzinach:

poniedziałek

7:30 - 15:30

wtorek

7:30 - 18:00

środa

7:30 - 15:30

czwartek

7:30 - 18:00

piątek

7:30 - 13:00

Dział Pieczy Zastępczej
tel. 32 42 600 33 wew. 15, 16

www.pcpr.rybnik.pl

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach informuje, iż do 14 lutego 2020 r. (do godz. 14.00) trwa nabór na stanowisko Pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania kandydatów oraz inne informacje dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/12149_ogloszenie-na-stanowisko-pracownik-socjalny.html

Projekt konkursowy pn. "Nasza przyszłość w naszych rękach – utworzenie Centrum Usług Społecznych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, w naszej Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny polega na utworzeniu Klubu Seniora dla 10 osób starszych (60+) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Informujemy, że ze względu na prowadzone prace modernizacyjne przy centrali telefonicznej, kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej może być utrudniony lub niemożliwy.

Przepraszamy za utrudnienia.

Okres świąteczny skłania nas do refleksji nad własnym życiem, święta są bowiem znakomitą okazją, aby pojednać się z bliźnim, spędzić więcej czasu z rodziną lub najbliższymi osobami i cieszyć się miłością innych. Powinniśmy doceniać obecność drugiego człowieka. Każdy powinien być obdarowany ciepłem i dobrym słowem. Takie jest najważniejsze przesłanie Świąt Bożego Narodzenia.

W tych minionych świątecznych dniach nie zapomniano o osobach samotnych. 18 grudnia w Restauracji "Książęca" w Książenicach odbyło się spotkanie wigilijne. W spotkaniu uczestniczyło 90 osób z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Były to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

"W tym szczególnym czasie łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia na nadchodzące święta oraz Nowy Rok, jednak najważniejsze jest, żeby o potrzebach drugiego człowieka pamiętać przez 365 dni w roku” - mówił Burmistrz Wiesław Janiszewski.

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach będzie nieczynny. W dniu 7 grudnia 2019 r. Ośrodek pracuje w godzinach od 7.00 do 15.30.

W dniu 29.10.2019 r. w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się Gminna Olimpiada Profilaktyczna. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego. Głównym celem olimpiady było promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów.

Wydarzenie skierowane było do uczniów klas piątych. Udział w nim wzięło sześć drużyn, które składały się z przedstawicieli Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Placówek Wsparcia Dziennego w Czerwionce-Leszczynach. Olimpiada składała się z kilku etapów: pytania otwarte, test wiedzy, stworzenie własnej ulotki profilaktycznej, odegranie scenki pt. „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie – uzależnienie nie wybiera. Ty możesz”, rozwiązanie krzyżówki oraz stworzenie planu pomocy bohaterce filmu profilaktycznego.